Ziektes door roken

Roken is van invloed op de gezondheid van mensen en dat betekent dat er door roken ziektes kunnen ontstaan. Niet alleen ziektes, die levensbedreigend kunnen zijn, maar ook simpele ziektes als een verkoudheid zullen bij rokers vaker voorkomen. Slechts een klein percentage rokers zal door het roken geen noemenswaardige invloed ondervinden op de gezondheid, maar dat zijn echt uitzonderingen.

Roken en mogelijke ziektes

In de eerste plaats worden je longen sterk vervuild door het roken. De trilhaartjes in de longen kunnen niet meer zorgen voor een optimale schoonmaak als je rookt. De teer in sigarettenrook zorgt namelijk voor het aan elkaar plakken van de trilhaartjes. Hierdoor worden je longen zwart en vies. Roken op lange termijn kan ziektes veroorzaken aan de luchtwegen, zoals het krijgen van een rokerslong. De medische benaming voor een rokerslong is COPD, dat een longziekte betreft en een combinatie kan zijn van longemfyseem en chronische bronchitis. Een groot deel van de mensen met de aandoening COPD heeft in het verleden gerookt.

Een van de andere ziektes, die door roken veroorzaakt kan worden is longkanker, waarbij er in de longen een tumor ontstaat. Van de groep mensen die geconfronteerd worden met longkanker heeft maar liefst negentig procent gerookt, volgens de gegevens van Stivoro. Jaarlijks sterven er ongeveer negenduizend mensen aan longkanker. Bovendien zal één op de twee rokers eerder sterven door te roken.

Ziektes voorkomen door te stoppen met roken

Ook ziektes anders dan aan de longen en luchtwegen kunnen door het roken ontstaan, zoals mondkanker en ontsteking van het tandvlees. Je kunt zelf invloed uitoefenen op het voorkomen van ziektes door te stoppen met roken. Zelfs als je lange tijd gerookt hebt, kun je veel voordelen behalen door te stoppen met roken. De kans op een hartaanval of een beroerte neemt namelijk aanzienlijk af en daalt verder hoe langer je gestopt bent met roken.

Wil jij zelf invloed uitoefenen op het voorkomen van ziektes? Dan is de beste beslissing, die je kunt nemen om met roken te stoppen. Laat je daarbij eventueel begeleiden door de telefonische coaching van Stivoro of het hulp van 1 van de andere stopmethoden.

Reactie toevoegen